רגישות לטיפול מונע לתולעת הפארק – גן MDR

רגישות לטיפול מונע לתולעת הפארק – גן MDR

ד"ר עדי גל

גן MDR -Multi Drug Resistance  הינו גן הנמצא בכלבים ומקודד לחלבון האחראי על מעבר תרופות את מחסום הדם-מוח. בכך הוא מונע מעבר של חומרים העלולים להיות רעילים למערכת העצבים המרכזית. בנוסף יש לגן חלק בהפרשת התרופות לדרכי המרה והשתן.

פעילות פגומה של החלבון, בעקבות מוטציה בגן, עלולה להוביל לתופעות לוואי קשות ואף קטלניות בעקבות חדירת התרופה למערכת העצבים המרכזית.

המוטציה בגן MDR1 זוהתה בעיקר בגזעים רועי העדרים: קולי (שכיחות של 70%), וויפט ארוך שיער (שכיחות של 65%), רועה אוסטרלי (שכיחות של 50%) ועוד. בגזעים מעורבים השכיחות היא כ 5%.

את הגן הפגום ניתן לזהות בבדיקת דם פשוטה הנשלחת למעבדה חיצונית. באם נמצא שהכלב נושא את הגן הפגום ניתן להשתמש בחומרים אחרים למניעת נגיעות בתולעת הפארק.

לכל בעלי החיים יש שני עותקים של הגן וחומרת תופעות לוואי משתנה במידה ועותק אחד פגוע (הטרוזיגוט-תופעות קלות יותר) או שני העותקים פגועים (הומוזיגוט-תופעות קשות יותר ומסכנות חיים).

ישנן תרופות בהן ניתן להשתמש בביטחה בכלבים עם הגן הפגום, אך ישנן תרופות שאינן מומלצות לשימוש או דורשות התאמה של המינון כגון תרופות המשמשות לשיכוך כאב והרגעה, אנטיביוטיקות מסויימות, תרופות כמותרפיה ותרופות אנטי-פארזיטיות המשמשות גם לטיפול ומניעת נגיעות בתולעת הפארק.

כאשר מדובר בכלב מגזע רגיש או כלב הנראה כמעורב עם גזע רגיש מומלץ לבדוק אם הוא נושא את הגן הפגום לפני התחלת טיפול מונע שיגרתי לתולעת הפארק.