האם כלבים מבינים מילים?

האם כלבים מבינים מילים?

בהתאם למחקר חדש, לכלבים היכולת להבחין באוצר מילים ואינטונציה בדיבור הומאני באמצעות אזורי מוח דומים לאלו בהם משתמשים בני האדם.

אטילה אנדיקס ואח' ציינו שלימוד אוצר מילים "אינו יכולת ייחודית של בני האדם מאז הופעתה של השפה – אלא פונקציה עתיקה שבאפשרותה לשמש קשר צלילי רציף למשמעויות".

מילים הינן אבני הבנין הבסיסיים של שפות הומניות, אולם כמעט ואינן בנמצא בלא הומניים בתקשורות ווקליות.

אינטונציה הינה דרך אחרת בה מועברת אינפורמציה באמצעות דיבור, כאשר לדוגמא, שבחים ניתנים להעברה בגובה צליל משתנה. בני אדם מבחינים בדיבור דרך אוצר מילים ואינטונציה.

במחקר זה, אנדיקס ואח' חקרו האם כלבים תלויים  גם כן בשני המנגנונים.

כלבים נחשפו לקולות מחנכיהם שהוקלטו. המחנכים השתמשו בתשלובת כפולה של אוצר מילים ואינטונציה, גם כשבחים וגם בדרכים רגילות.

החוקרים השתמשו ב-FMRI על מנת לאבחן את פעילות מוח הכלבים בשעה שהחיות הקשיבו לכל קומבינציה. התוצאות גילו שללא כל קשר לאינטונציה הכירו הכלבים כל מילה בצורה מובהקת ובנוסף הם עשו זאת בצורה הדומה לבני האדם כאשר השתמשו בהמיספרה השמאלית של המוח. כמו-כן בדומה לבני האדם, מצאו החוקרים שהכלבים יוצרים אינטונציה בצורה נפרדת מאוצר מילים, באזורי שמיעה בצד ההמיספרה הימני של המוח.

לכן, נראה כי כלבים מבינים גם מילים הומניות וגם אינטונציות.

החוקרים חושבים כי קיימת אפשרות שכוחות סלקטיביים בתקופת ביות הכלבים ייתכן ותמכו בהתהוות המבנה הבסיסי של יכולת זו. אולם, אבולוציה מהירה כזו הינה בלתי סבירה.

לבני האדם היכולת הייחודית והבלעדית ליצור מילים.